Онлайн предаване на проекти

Крайният срок за регистрация и предаване на проекти изтече на 19 февруари 2020 в 24:00 българско време.

Следващият етап на конкурса е Журиране и обявяване на резултатите в периода 29 февруари - 4 март 2020.

Благодарим на всички, които проявиха интерес и пожелаваме успех на участниците!
- От организаторите